• Kontorhuset Holbæk

    Få en uforpligtende rundvisning i denne historiske flotte ejendom, hvor vi udlejer fuldt møblerede kontorarbejdspladser.

    Ring til Leif på mobil 40 36 30 28 og hør nærmere.

Retningslinjer for Kontorhuset A-Å

Administration

Administrationen kan træffes hverdage på kontoret Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk eller tlf. 61 19 10 01. Administrationen står for udlevering af nøgler og alarmkoder.

Henvend dig til administrationen vedr. praktiske spørgsmål om reparationer, varmeanlæg, defekte pærer/neonrør osv.

Bogholderiet kan træffes på tlf. 61 19 10 01.

Affald

Der er opstillet affaldscontainere i baggården ved kældernedgangen i Jernbanevej 31/Smedelundsgade 16. Almindeligt dagligt affald må lægges i disse containere. Hvis brugerne en gang imellem har større mængder affald, skal man selv bortskaffe dette.

I øvrigt henvises til FORS A/S retningslinjer for bortskaffelse af affald og affaldssortering.

Tonerpatroner fra laserprintere og kopimaskiner (hvis det er klassificeret som miljøskadeligt)  samt batterier afleveres hos administrationen i stueetagen i klar plastsæk/pose, med en seddel på, at det er miljøaffald.

Alarm

Hvis en bruger ønsker opsætning af alarm på kontoret ind til kontorarbejdspladsen, så kontaktes administrationen.

Alkoholregler

Alle brugere og besøgende skal være over den pågældende aldersgrænse for indtagelse af alkohol. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller øvrige hændelser, der står i forbindelse med indtagelse af alkohol i Kontorhuset. Enhver der fremstår beruset, vil blive bedt om at forlade Kontorhuset.

Det er ikke tilladt brugerne at afholde privat fest i lounge eller køkken/kantine.

Ønsker en bruger at afholde reception, skal vilkårene aftales med udlejer.

Busforbindelse

Busruterne 510A og 502 har stoppested næsten lige ved døren og med stoppesteder på Markedspladsen/Rosen, Jernbanevej og Smedelundsgade – og der køres for begge ruters vedkommende 20 min. drift – så reelt 6 busser i timen til Kontorhuset.

Flugtveje og brandsikkerhed

Orienter dig om flugtveje allerede første gang, du er i lokalerne. Der er placeret brandslukningsmateriel forskellige steder i bygningen.

Gangarealer og trappeafsatser må aldrig bruges til opmagasinering af ting og sager.

Forsikringer

Brugere af Kontorhuset skal selv sørge for at egne ejendele er forsikret. Udlejers forsikring dækker ikke andres ejendele.

Vær opmærksom på at ingen forsikring dækker, hvis der stjæles ting fra et ulåst rum og der ikke gøres anskrig i gerningsøjeblikket. Dvs. pas på tasker, punge, frakker, bærbare computere og andre løse genstande. Lås altid døren, når du forlader din kontorplads.

Ved misligholdelse og skader på bygning, lokaler og inventar, vil erstatningskrav blive gjort gældende over for lejer.

Internet

Kablet eller trådløst internet følger med i lejen af kontorarbejdspladsen og består af direkte adgang til internettet uden firewall, sikkerhed eller begrænsninger. Hvis der er internet stik i lokalet, vil der altid blive koblet op til dette og ikke til trådløst.

Brugere af Kontorhuset er selv ansvarlig for deres egen backup og edb-sikkerhed i form af firewall m.v.

Kantine og køkken

Der forefindes kantine/køkken på 3. sal. Her er der kaffe/te og kakao, service (bestik, tallerkner m.v.), køleskab og opvaskemaskine til fri afbenyttelse.

Service kan lånes, men husk at rydde op og at anbringe brugt service i opvaskemaskinen. Efter spisning skal mad og drikkevarer ryddes væk og bordene aftørres, således at området efterlades pænt og rent til de øvrige brugere og gæster.

Kopimaskine

Der forefindes 1 printer med kopimaskine og scan til hver kontorplads. Ved indflytning medfølger ny farvepatron samt 500 ark kopipapir. Herefter sørger lejer selv for indkøb af forbrugsmaterialer. Ønsker lejer at medbringe egen printer, skal henvendelse ske til udlejer, så placering kan aftales.

Mødelokaler

I kontorhuset forefindes der møde/samtalerum, der kan bookes af brugerne i Kontorhuset ved henvendelse til administrationen og brugen heraf er inkluderet i lejen, dog ikke forplejning.

I Kontorhuset forefindes der 1 konferencerum, der kan bookes af brugerne samt eksterne brugere mod betaling, prisliste kan fås ved henvendelse til administrationen.

3. sal - Konferencesal (50 personer)

Udstyr: Et generelt trådløst netværk med direkte adgang til Internettet uden Firewall, sikkerhed og begrænsninger kan benyttes. Brugere i huset kan få oprettet egne interne netværk med sikkerhed, der både kan bruges via fastnet eller trådløst/WiFi via vores it-leverandør.

Der forefindes AV-midler i kontorhuset.

Vedrørende servering:

Der må gerne serveres mad, kaffe, te, rundstykker, kager og vand i mødelokalerne.

  • Lånt service returneres omgående til køkkenet umiddelbart efter mødets afslutning. Dette af hensyn  til de næste brugere af lokalet.
  • Mødelokalet afleveres i ryddet og rengjort stand til næste bruger. 
  • Ved misbrug af lokalerne forbeholder administrationen sig ret til at afvise en bookning.

Opvarmning og el

Opvarmning og el er inkluderet i lejen.

P-pladser

Der forefindes gratis p-pladser på Dampmøllevej og Netto-gården samt 1-times parkeringspladser i Gendarmergården. Ønskes egen p-plads har kontorhuset nogle  parkeringspladser til rådighed i Nettogården, der kan lejes ved henvendelse til administrationen.

Der patruljerer jævnligt p-vagter på pladserne, så det vil blive dyrt at holde der uden tilladelse.

Cykelparkering kan foregå ved bagindgangen og må kun stilles i cykelstativerne.

Post

Indgående post leveres i de ophængte postkasser i indgangen i stueetagen.

Professionel adgangskontrol

Der er adgangskontrol til bygning i form af en udvidet og moderne nøgle, i form af en kodet låsebrik, der giver adgang via et elektronisk låsesystem, der registrerer og administrerer adgangen til bygningens lokaler.

Mister du en nøgle, kan du aldrig vide hvem, der nu har adgang til dit kontor - derfor er et elektronisk låsesystem med adgangskontrol en god sikkerhed for dig og din virksomhed. Mister du en elektronisk låsebrik, kan administrationen lukke for denne. Herved kan man let styre, hvem der har adgang til bygningen og de forskellige lokaler.

Rengøring

Udlejer sørger for rengøring af fællesarealer i bygningen, men lejer har mulighed for at bestille alm. rengøring (støvsugning, aftørring af flader, tømning af papirkurv) .

Rygepoltik

Det er ikke tilladt at ryge i Kontorhusets lokaler.

Overtrædelse af forbuddet vil medføre en advarsel og i gentagne tilfælde kan det betyde opsigelse af kontorarbejdspladsen.

Støj

Musik/radio: Der må ikke spilles så højt, at det kan forstyrre arbejde i andre lokaler. Der må heller ikke spilles for åbne vinduer. 

Udsmykning/Skiltning

Hver lejer står selv for udsmykning af rummene.

Blomster og grønne planter, der anskaffes af lejer, passes af lejer selv.

Skiltning (udendørs og indendørs) aftales med udlejer. Ingen løse sedler må klistres op på døre eller vægge - heller ikke på yderdøren.

Opdateret 08-12-2020