• Kontorhuset Holbæk

    Få en uforpligtende rundvisning i denne historiske flotte ejendom, hvor vi udlejer fuldt møblerede kontorarbejdspladser.

    Ring til Leif på mobil 40 36 30 28 og hør nærmere.

Retningslinjer for Kontorhuset A-Å

Administration

Værten kan træffes på kontoret Smedelundsgade 16, 2. sal, 4300 Holbæk, dagligt fra kl. 8.30 – kl. 10.00 og ellers på tlf. 61 19 10 01. Værten står for udlevering af nøgler og alarmkoder.

Henvend dig til værten vedr. praktiske spørgsmål som f.eks. ophængning af billeder, persienner mv., reparationer, varmeanlæg, defekte pærer/neonrør osv.

Bogholderiet kan træffes på tlf. 61 19 10 01.

Affald

Der er opstillet affaldscontainere i baggården ved kældernedgangen i Jernbanevej 31/Smedelundsgade 16. Almindeligt dagligt affald må lægge i disse containere. Hvis lejere en gang imellem har større mængder affald, skal man selv bortskaffe dette.

I øvrigt henvises til FORS A/S retningslinjer for bortskaffelse af affald og affaldssortering.

Tonerpatroner fra laserprintere og kopimaskiner (hvis det er klassificeret som miljøskadeligt)  samt batterier lægges i depotrummet på 2. sal, med en seddel på, at det er miljøaffald.

Alarm

Hvis lejer ønsker opsætning af alarm på kontoret ind til kontorpladsen, så kontaktes værten af kontorhuset.

Alkoholregler

Alle lejere og besøgende skal være over den pågældende aldersgrænse for indtagelse af alkohol. Værten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller øvrige hændelser, der står i forbindelse med indtagelse af alkohol i Kontorhuset. Enhver der fremstår beruset, vil blive bedt om at forlade Kontorhuset.

Det er ikke tilladt lejerne at afholde privat fest i lounge eller køkken/kantine.

Ønsker lejer at afholde reception, skal vilkårene aftales med udlejer/værten.

Busforbindelse

Busruterne 510A og 502 har stoppested næsten lige ved døren og med stoppesteder på Markedspladsen/Rosen, Jernbanevej og Smedelundsgade – og der køres for begge ruters vedkommende 20 min. drift – så reelt 6 busser i timen til Kontorhuset.

Flugtveje og brandsikkerhed

Orienter dig om flugtveje allerede første gang, du er i lokalerne. Se de ophængte flugtplaner.
Gangarealer og trappeafsatser må aldrig bruges til opmagasinering af ting og sager.
Der er placeret brandslukningsmateriel forskellige steder i bygningen.

Forsikringer

Lejere af kontorhuset skal selv sørge for at egne ejendele er forsikret. Værtens forsikring dækker ikke andres ejendele.

Vær opmærksom på at ingen forsikring dækker, hvis der stjæles ting fra et ulåst rum og der ikke gøres anskrig i gerningsøjeblikket. Dvs. pas på tasker, punge, frakker, bærbare computere og andre løse genstande. Lås altid døren, når du forlader din kontorplads.

Ved misligholdelse og skader på bygning, lokaler og inventar, vil erstatningskrav blive gjort gældende over for lejer.

Internet

Kablet eller trådløst internet følger med i lejen af kontorhuset og består af direkte adgang til internettet uden firewall, sikkerhed eller begrænsninger. Hvis der er internet stik i lokalet, vil der altid blive koblet op til dette og ikke til trådløst.

Lejere af kontorhotel er selv ansvarlig for deres egen backup og edb-sikkerhed i form af firewall m.v.

Kantine og køkken

Der forefindes kantine/køkken på 3. sal. Her er der kaffe/tevand og kakao, service (bestik, tallerkner m.v.), køleskab og opvaskemaskine til fri afbenyttelse.

Service kan lånes, men husk at rydde op og at anbringe brugt service i opvaskemaskinen. Efter spisning skal mad og drikkevarer ryddes væk og bordene aftørres, således at området efterlades pænt og rent til de øvrige lejere og gæster.

Kopimaskine

Der forefindes 1 printer med kopimaskine og scan til hver kontorplads. Ved indflytning medfølger ny farvepatron samt 500 ark kopipapir. Herefter sørger lejer selv for indkøb af forbrugsmaterialer.

Mødelokaler

I kontorhuset forefindes der møde/samtalerum, der kan bookes af lejerne i kontorhuset ved henvendelse til værten og brugen heraf er i inkluderet i lejen, dog ikke forplejning.

2. sal - Møderum i lokale 215 (16 personer)
2. sal - Venteværelse i lokale 209 (2 personer)

I kontorhuset forefindes der 1 konferencerum, der kan bookes af lejerne samt eksterne brugere mod betaling, prisliste kan fås ved henvendelse til værten.

3. sal - Konferencesal (50 personer)

Udstyr: Et generelt trådløst netværk med direkte adgang til Internettet uden Firewall, sikkerhed og begrænsninger kan benyttes. Brugere i huset kan få oprettet egne interne netværk med sikkerhed, der både kan bruges via fastnet eller trådløst/WiFi via vores it-leverandør.

Der forefindes AV-midler i kontorhuset.

Vedrørende servering:

Der må gerne serveres mad, kaffe, te, rundstykker, kager og vand i mødelokalerne.

-        Lånt service returneres omgående til køkkenet umiddelbart efter mødets afslutning.                        Dette af hensyn  til de næste brugere af lokalet.

-        Mødelokalet afleveres i ryddet og rengjort stand til næste bruger. 

-        Ved misbrug af lokalerne forbeholder Værten sig ret til at afvise en bookning.

Opvarmning og el

Opvarmning og el er inkluderet i lejen.

P-pladser

Der forefindes gratis p-pladser på Dampmøllevej og Netto-gården samt 1-times parkeringspladser i Gendarmergården. Ønskes egen p-plads har kontorhuset nogle få parkeringspladser til rådighed i Nettogården, der kan lejes ved henvendelse til Værten.

Der patruljerer jævnligt p-vagter på pladserne, så det vil blive dyrt at holde der uden tilladelse.

Cykelparkering kan foregå ved bagindgangen og må kun stilles i cykelstativerne.

Post

Indgående post leveres i de ophængte postkasser i indgangen i stueetagen.

Professionel adgangskontrol

Der er adgangskontrol til bygning i form af en udvidet og moderne nøgle, i form af en kodet låsebrik, der giver adgang via et elektronisk låsesystem, der registrerer og administrerer adgangen til bygningens mødelokaler og kontorarbejdspladser.

Mister du en nøgle, kan du aldrig vide hvem, der nu har adgang til dit kontor - derfor er et elektronisk låsesystem med adgangkontrol en god sikkerhed for dig og din virksomhed. Mister du en elektronisk låsebrik, kan Værten lukke for denne. Herved kan man let styre, hvem der har adgang til bygningen og de forskellige lokaler.

Rengøring

Udlejer sørger for rengøring af fællesarealer i bygningen, men lejer har mulighed for at bestille alm. rengøring (støvsugning, aftørring af flader, tømning af papirkurv) .

Rygepoltik

Der må ikke ryges indendørs i Kontorhusets lokaler, hverken kontorer, undervisningslokaler, frokostrum, fællesarealer m.v..

Overtrædelse af forbuddet vil medføre en advarsel og i gentagne tilfælde kan det betyde opsigelse af kontorpladsen.

Støj

Musik/radio: Der må ikke spilles så højt, at det kan forstyrre arbejde i andre lokaler. Der må heller ikke spilles for åbne vinduer. Det er forbudt at spille trommer i lokalerne.

Udsmykning/Skiltning

Hver lejer står selv for udsmykning af rummene.

Blomster og grønne planter anskaffes og passes af lejer selv.

Skiltning (udendørs og indendørs) aftales med Værten. Ingen løse sedler må klistres op på døre eller vægge - heller ikke på yderdøren.